Odzyskaj koszty odesłania przedmiotu

Po aktywacji tej usługi zwrócimy Ci koszty odesłania przedmiotu do maksymalnej wysokości 120 PLN z tytułu maksymalnie 12 kwalifikujących się zakupów dokonanych na całym świecie za pośrednictwem systemu PayPal. Zobacz warunki.


Aby złożyć wniosek o taki zwrot, przejdź do sekcji Działania na koncie i wybierz transakcję, w odniesieniu do której chcesz taki zwrot uzyskać.

Wybierz łącze Zażądaj zwrotu kosztów odesłania przedmiotu, które znajduje się w szczegółach Twojego zakupu.

Aby edytować lub wyświetlić istniejący wniosek o zwrot kosztów odesłania przedmiotu, wybierz Wyświetl wcześniejsze wnioski o zwrot kosztów odesłania przedmiotu.