Een verzoek om vergoeding van retourkosten indienen

Wanneer u deze service heeft geactiveerd, betalen we maximaal 30 EUR van de retourkosten terug voor maximaal 12 in aanmerking komende PayPal-aankopen die wereldwijd zijn gedaan. Zie de voorwaarden.


Ga naar Activiteit en selecteer de transactie voor de aankoop die u heeft geretourneerd om een verzoek tot terugbetaling in te dienen.

Selecteer de link "Een verzoek om een terugbetaling van retourkosten indienen" bij uw aankoopgegevens.

Selecteer Bekijk eerdere terugbetalingen van retourkosten om een bestaand verzoek om terugbetaling voor deze aankoop te bewerken of te bekijken.